Điểm tin giao dịch 18.03.2019

18/03/2019 15:51

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
18/03/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.011,86 7,74 0,77% 5.355,77      
VN30   932,75 5,69 0,61% 3.093,42      
VNMIDCAP 1.027,20 3,34 0,33% 1.124,10      
VNSMALLCAP 845,46 6,84 0,82% 556,21      
VN100   910,40 6,20 0,69% 4.217,53      
VNALLSHARE 909,08 6,32 0,70% 4.773,74      
VNCOND 1.067,58 5,25 0,49% 330,32      
VNCONS 899,22 1,21 0,13% 741,61      
VNENE   599,85 8,02 1,36% 51,96      
VNFIN   776,72 7,25 0,94% 1.200,83      
VNHEAL 1.198,61 -7,84 -0,65% 66,85      
VNIND   621,02 2,24 0,36% 782,06      
VNIT   826,99 3,92 0,48% 60,65      
VNMAT 973,66 3,16 0,33% 578,31      
VNREAL 1.409,10 17,50 1,26% 742,36      
VNUTI   838,72 4,64 0,56% 203,37      
VNXALLSHARE 1.408,00 9,34 0,67% 5.206,70      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
188.364.570 4.224      
Thỏa thuận
Put though
42.187.936 1.132      
Tổng
Total
230.552.506 5.356      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 11.080.770 HRC 6,97% YEG -6,99%    
2 HPG 10.697.940 TRA 6,95% AGF -6,99%    
3 CTG 10.114.160 PPI 6,94% YBM -6,99%    
4 ITA 9.953.560 BFC 6,92% RIC -6,96%    
5 HAG 7.585.550 CMX 6,91% TIE -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
19.558.420 8,48% 22.334.020 9,69% -2.775.600    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
752 14,04% 831 15,52% -79    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 5.014.330 VCB 164 CTG 2.386.640    
2 SSI 2.819.870 HPG 160 BWE 753.000    
3 VCB 2.427.470 VHM 150 CII 661.110    
4 CTG 2.386.640 VNM 122 VCB 505.310    
5 POW 2.285.630 BID 83 HSL 487.000    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HDG HDG chính thức giao dịch bổ sung 449 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/10/2018.
2 C32 C32 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 23/04/2019 tại trụ sở công ty.
3 TLD TLD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức vào ngày 17/04/2019 tại Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
4 MSN11719 MSN11719 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 02/04/2019.
5 CTD CTD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 09/04/2019, tại Trung tâm Hội nghị Rem Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
6 LIX LIX giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 10/04/2019 tại trụ sở công ty.
7 CTG CTG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 23/04/2019 tại Hội trường lớn trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
8 HQC HQC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 20/04/2019.
9 DRH DRH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 19/04/2019, khách sạn New World 76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM.
10 DAH DAH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
11 PGC PGC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 19/04/2019 tại Hội trường văn phòng công ty.
12 HVH HVH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
13 HVH HVH giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 29/03/2019.
14 NVL11714 NVL11714 hủy niêm yết tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 18/03/2019, ngày GD cuối cùng: 15/03/2019.
15 VIS VIS bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 18/03/2018 do lợi nhuận sau thuế năm 2018 phát sinh âm.
16 VIC11707 VIC11707 hủy niêm yết tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 18/03/2019, ngày GD cuối cùng: 15/03/2019.