Điểm tin giao dịch 21.03.2019

21/03/2019 15:46

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/03/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 981,78 -20,52 -2,05% 4.262,65      
VN30   907,87 -16,25 -1,76% 2.169,15      
VNMIDCAP 999,35 -17,49 -1,72% 1.171,87      
VNSMALLCAP 838,05 -9,43 -1,11% 478,30      
VN100   883,15 -17,73 -1,97% 3.341,01      
VNALLSHARE 882,80 -17,40 -1,93% 3.819,31      
VNCOND 1.049,14 -9,74 -0,92% 303,63      
VNCONS 887,51 -10,69 -1,19% 323,30      
VNENE   569,25 -25,28 -4,25% 76,10      
VNFIN   752,65 -14,66 -1,91% 807,31      
VNHEAL 1.185,46 -7,92 -0,66% 11,28      
VNIND   610,83 -8,19 -1,32% 752,59      
VNIT   804,43 -7,82 -0,96% 46,76      
VNMAT 970,66 -7,12 -0,73% 359,72      
VNREAL 1.339,18 -44,39 -3,21% 901,51      
VNUTI   813,36 -21,84 -2,61% 131,83      
VNXALLSHARE 1.367,76 -27,30 -1,96% 4.299,96      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
182.708.030 3.858      
Thỏa thuận
Put though
17.324.119 404      
Tổng
Total
200.032.149 4.263      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ITA 8.413.930 DRL 6,95% LAF -7,00%    
2 MBB 7.803.030 SHA 6,91% PVD -6,99%    
3 CTG 7.177.690 DTA 6,90% PPC -6,96%    
4 FLC 7.088.180 YEG 6,90% VAF -6,96%    
5 ROS 6.299.720 TLD 6,89% TTF -6,95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.929.320 7,46% 11.167.340 5,58% 3.761.980    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
646 15,16% 505 11,84% 141    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 3.946.040 VHM 184 CTG 1.470.790    
2 VHM 2.024.140 VRE 142 STB 850.170    
3 CTG 1.470.790 YEG 96 HPG 849.680    
4 VCB 1.430.900 VCB 96 VCB 706.860    
5 POW 1.146.280 VIC 65 VIC 387.990    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 LM8 LM8 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội từ 20/04/2019 đến 30/04/2019 tại Trung tâm hội nghị 272, Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.
2 SZL SZL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội trong tháng 04/2019 tại Văn phòng công ty.
3 VHC VHC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội trong tháng 04/2019 tại Văn phòng công ty.
4 SII SII giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 17/04/2019 tại khách sạn Continental, 132-134 Đồng Khởi, phường Bế Nghé, Quận 1, TPHCM.
5 PC1 PC1 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04 năm 2019 tại trụ sở công ty.
6 THI THI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 02/04/2019.