Điểm tin giao dịch 21.03.2019

21/03/2019 15:46

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/03/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 981,78 -20,52 -2,05% 4.262,65      
VN30   907,87 -16,25 -1,76% 2.169,15      
VNMIDCAP 999,35 -17,49 -1,72% 1.171,87      
VNSMALLCAP 838,05 -9,43 -1,11% 478,30      
VN100   883,15 -17,73 -1,97% 3.341,01      
VNALLSHARE 882,80 -17,40 -1,93% 3.819,31      
VNCOND 1.049,14 -9,74 -0,92% 303,63      
VNCONS 887,51 -10,69 -1,19% 323,30      
VNENE   569,25 -25,28 -4,25% 76,10      
VNFIN   752,65 -14,66 -1,91% 807,31      
VNHEAL 1.185,46 -7,92 -0,66% 11,28      
VNIND   610,83 -8,19 -1,32% 752,59      
VNIT   804,43 -7,82 -0,96% 46,76      
VNMAT 970,66 -7,12 -0,73% 359,72      
VNREAL 1.339,18 -44,39 -3,21% 901,51      
VNUTI   813,36 -21,84 -2,61% 131,83      
VNXALLSHARE 1.367,76 -27,30 -1,96% 4.299,96      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
182.708.030 3.858      
Thỏa thuận
Put though
17.324.119 404      
Tổng
Total
200.032.149 4.263      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ITA 8.413.930 DRL 6,95% LAF -7,00%    
2 MBB 7.803.030 SHA 6,91% PVD -6,99%    
3 CTG 7.177.690 DTA 6,90% PPC -6,96%    
4 FLC 7.088.180 YEG 6,90% VAF -6,96%    
5 ROS 6.299.720 TLD 6,89% TTF -6,95%