Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu

22/03/2019 14:03

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Tên doanh nghiệp đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
– Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh
– Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, …
– Vốn điều lệ thực góp: 3.080.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 20.100 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 15.121.635 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: Căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 22/03/2019 đến 15h30 ngày 11/04/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/04/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 08h30 ngày 19/04/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/04/2019 đến 16 giờ ngày 26/04/2019
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 26/04/2019
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

File đính kèm