Điểm tin giao dịch 25.03.2019

25/03/2019 16:48

1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 970.07 -18.64 -1.89% 5,042.50      
VN30   893.40 -18.87 -2.07% 2,435.49      
VNMIDCAP 976.89 -21.97 -2.20% 1,715.40      
VNSMALLCAP 823.28 -11.65 -1.40% 373.94      
VN100   869.28 -18.98 -2.14% 4,150.89      
VNALLSHARE 868.95 -18.60 -2.10% 4,524.84      
VNCOND 1,012.05 -34.53 -3.30% 341.42      
VNCONS 881.95 -5.93 -0.67% 501.81      
VNENE   559.81 -14.52 -2.53% 96.37      
VNFIN   736.73 -17.84 -2.36% 949.08      
VNHEAL 1,175.11 -15.35 -1.29% 14.46      
VNIND   599.99 -11.29 -1.85% 672.42      
VNIT   792.44 -12.02 -1.49% 81.99      
VNMAT 953.76 -16.04 -1.65% 327.70      
VNREAL 1,322.72 -38.31 -2.81% 876.26      
VNUTI   803.05 -16.13 -1.97% 610.88      
VNXALLSHARE 1,346.75 -28.24 -2.05% 4,951.29      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
177,632,670 3,617      
Thỏa thuận
Put though
68,147,973 1,426      
Tổng
Total
245,780,643 5,043      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 11,534,860 HNG 7.00% GMC -6.98%    
2 GTN 8,894,769 TTE 7.00% GTN -6.98%    
3 CTG 7,191,300 BTT 6.99% DPR -6.96%    
4 MBB 6,612,290 TIE 6.95% PHR -6.95%    
5 TCB 6,267,651 YEG 6.95% SZL -6.92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
22,584,178 9.19% 14,487,418 5.89% 8,096,760    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
823 16.31% 625 12.40% 197    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 5,066,240 VHM 223 CTG 2,406,260    
2 VHM 2,528,850 VRE 167 PVD 1,857,880    
3 CTG 2,528,640 VCB 142 HPG 1,203,010    
4 VCB 2,169,370 MSN 91 VCB 782,470    
5 STB 1,935,490 VIC 87 TDM 626,880    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CNG CNG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 18/04/2019.
2 DCM DCM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ 15/04/2019.
3 RDP RDP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 27/04/2019 tại lô H1-H9, KCN Tân Đô, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.
4 TMT TMT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/04/2019 tại Hội trường nhà máy Cửu Long – KM9+500, Quốc lộ 5, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.
5 PPC PPC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/04/2019 tại Trụ sở công ty.
6 PXS PXS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/04/2019 tại Trụ sở công ty.
7 NVL NVL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/04/2019.
8 CTS CTS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 10/04/2019 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.
9 SGR SGR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
10 PAN PAN nhận quyết định niêm yết bổ sung 33.999.511 cp (tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/03/2019.