Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Viglacera – CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu

26/03/2019 14:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Viglacera – CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu: Bộ Xây dựng
  2. Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Viglacera – CTCP
  3. Địa chỉ: Tầng 16 & 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 4.483.500.000.000 đồng (Bốn nghìn bốn trăm tám mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 80.579.262 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 3 NĐT                      Cá nhân: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 69.000.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 69.000.000 CP         Cá nhân: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 29/03/2019