Điểm tin giao dịch 28.03.2019

28/03/2019 15:30

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/03/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 982,98 7,07 0,72% 4.094,16      
VN30   901,65 -0,11 -0,01% 1.878,31      
VNMIDCAP 994,64 5,27 0,53% 1.457,36      
VNSMALLCAP 831,89 1,77 0,21% 296,75      
VN100   879,36 2,35 0,27% 3.335,67      
VNALLSHARE 878,86 2,35 0,27% 3.632,43      
VNCOND 1.020,57 0,63 0,06% 148,34      
VNCONS 884,38 -4,79 -0,54% 361,59      
VNENE   573,68 3,93 0,69% 50,09      
VNFIN   740,42 -3,89 -0,52% 739,08      
VNHEAL 1.189,77 12,60 1,07% 17,35      
VNIND   605,18 0,23 0,04% 691,71      
VNIT   807,15 2,86 0,36% 24,81      
VNMAT 977,88 1,45 0,15% 359,88      
VNREAL 1.348,96 21,26 1,60% 639,42      
VNUTI   809,61 6,13 0,76% 580,18      
VNXALLSHARE 1.362,86 3,91 0,29% 4.033,18      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
122.202.110 2.444      
Thỏa thuận
Put though
94.864.477 1.650      
Tổng
Total
217.066.587 4.094      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VHG 17.978.560 NVT 6,97% TIE -6,99%    
2 EIB 17.775.617 BCG 6,95% IJC -6,96%    
3 ITA 7.831.340 LAF 6,95% VNL -6,94%    
4 HSG 7.727.830 DCL 6,94% HOT -6,94%    
5 STB 6.210.260 FIT 6,90% YEG -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
20.895.730 9,63% 16.987.750 7,83% 3.907.980    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
828 20,24% 677 16,53% 152    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 STB 5.883.490 VRE 159 HPG 1.047.160    
2 VRE 4.676.520 VNM 151 BID 983.830    
3 VPB 3.144.660 SCS 145 CTG 560.960    
4 PVT 1.754.130 VHM 122 VHM 522.730    
5 CTI 1.622.390 MSN 112 KBC 383.570    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HAR HAR chính thức giao dịch bổ sung 220.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/03/2018.
2 HTI HTI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 HSG HSG giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 03/04/2019 đến ngày 26/04/2019.
4 PGI PGI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 18/04/2019 tại Trung tâm Hội nghị Mipec Palace, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
5 HU3 HU3 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội tại tầng 5, tòa nhà HUD3 121 – 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.
6 UIC UIC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 25/04/2019.
7 TCR TCR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/04/2019.
8 TMP TMP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 19/04/2019 tại Hội trường công ty.
9 VIS VIS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội trong tháng 4.
10 CMT CMT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 22/04/2019 đến 27/04/2019.
11 SVT SVT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 26/04/2019 tại 806 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, TPHCM.
12 LMH LMH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 23/04/2019 tại New World Saigon Hotel, Quận 1, TPHCM.
13 VND VND giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
14 NT2 NT2 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 19/04/2019.
15 CRC CRC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 27/04/2019.
16 NCT NCT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội trong tháng 04/2019 tại Hội trường công ty.
17 OGC OGC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.