Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

29/03/2019 09:45

1.Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu
– Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, KV3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
– Ngành nghề kinh doanh: Quản lý và khai thác bến xe, bến tàu phà; đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
– Vốn điều lệ: 34.434.500.000 đồng, tương đương 3.443.450 cổ phần
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.377.380 cổ phần (chiếm 40,00% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 53.600 cổ phần (chiếm 1,557% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 2.012.470 cổ phần (chiếm 58,443% vốn điều lệ).
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.012.470 cổ phần, chiếm 58,443% vốn điều lệ
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/04/2019 đến 16h00 ngày 18/04/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: trước 15h00 ngày 24/04/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 26/04/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 27/04/2019 đến ngày 06/05/2019
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 02/05/2019 đến ngày 07/05/2019
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):