Thông báo đấu giá bán quyền mua cổ phần của CTCP Chứng khoán TP.HCM do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) sở hữu

28/03/2019 10:14

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
– Địa chỉ: Lầu 5&6 Tòa nhà AB Tower, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
– Ngành nghề kinh doanh: Môi giới; Tự doanh; Quản lý danh mục đầu tư; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán; ….
– Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng, tương đương 129.554.168 cổ phần
HFIC nắm giữ 37.500.000 cổ phần, tương đương 28,90% vốn điều lệ
– Số lượng quyền mua sở hữu của HFIC
Theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,
phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu với các nội dung chính như sau:
+ Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là: 1.297.567.580.000 đồng, tương ứng với 129.756.758 cổ phần.
+ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 86.369.445 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá cổ phần là: 863.694.450.000 đồng.
+ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phần.
+ Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (nghĩa là cứ 03 quyền mua thì sẽ được mua 2 cổ phần phát hành thêm của công ty), với giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phần.
+ Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
– Quyền mua cổ phần chào bán:
+ Loại chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
+ Giá khởi điểm: 9.900 (Chín ngàn chín trăm) đồng/quyền mua (theo Công văn số 384/ĐTTC-QLKDV ngày 26/3/2019 của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh)
+ Số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá: 37.500.000 quyền mua cổ phần phát hành thêm (trên tổng số 37.500.000 quyền mua được phân bổ) thông qua đấu giá, tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm được quyền mua là 25.000.000 cổ phần (Tỷ lệ số quyền mua chào bán thông qua đấu giá/ tổng số quyền mua sở hữu của HFIC là: 100%)
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 28/03/2019 đến 16h00 ngày 05/04/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: trước 15h00 ngày 11/04/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 16/04/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/04/2019 đến ngày 19/04/2019
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/04/2019 đến ngày 23/04/2019
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

File đính kèm