Điểm tin giao dịch 29.03.2019

29/03/2019 15:28

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
29/03/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 980,76 -2,22 -0,23% 3.870,38      
VN30   900,13 -1,52 -0,17% 2.310,60      
VNMIDCAP 993,38 -1,26 -0,13% 827,49      
VNSMALLCAP 833,98 2,09 0,25% 302,29      
VN100   877,83 -1,53 -0,17% 3.138,09      
VNALLSHARE 877,50 -1,36 -0,15% 3.440,38      
VNCOND 1.025,34 4,77 0,47% 195,65      
VNCONS 880,54 -3,84 -0,43% 434,40      
VNENE   573,50 -0,18 -0,03% 54,54      
VNFIN   740,94 0,52 0,07% 744,12      
VNHEAL 1.194,21 4,44 0,37% 18,83      
VNIND   603,12 -2,06 -0,34% 642,93      
VNIT   812,41 5,26 0,65% 33,34      
VNMAT 973,46 -4,42 -0,45% 358,98      
VNREAL 1.346,53 -2,43 -0,18% 834,00      
VNUTI   807,05 -2,56 -0,32% 56,08      
VNXALLSHARE 1.360,50 -2,36 -0,17% 3.868,81      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
131.921.800 3.017      
Thỏa thuận
Put though
41.987.562 854      
Tổng
Total
173.909.362 3.870      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VHG 14.365.610 PNC 7,00% RDP -7,00%    
2 VPB 7.980.723 NVT 6,98% NSC -6,96%    
3 ITA 6.542.690 HOT 6,93% TDW -6,92%    
4 HPG 6.534.270 LAF 6,84% LGC -6,86%    
5 ROS 5.827.600 DTA 6,84% BRC -6,70%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
32.773.853 18,85% 26.472.403 15,22% 6.301.450    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.141 29,48% 1.003 25,92% 138    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 10.935.506 VRE 368 KBC 1.266.990    
2 VRE 10.635.420 VPB 239 CTG 890.370    
3 TCB 8.210.460 TCB 224 HPG 873.050    
4 STB 5.755.160 VNM 188 BID 811.570    
5 HPG 4.602.470 HPG 148 SSI 612.240    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CLC CLC chính thức giao dịch bổ sung 76.817 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/04/2018.
2 PAN PAN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội ngày 26/04/2019.
3 VNG VNG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 26/04/2019 tại khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Tân Bình, TPHCM.
4 CSV CSV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/04/2019 tại khách sạn New World, 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
5 GEX GEX giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 19/04/2019.
6 SSI SSI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019 tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM.
7 ASP ASP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
8 ITC ITC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 25/04/2019 tại trụ sở công ty.
9 ITC ITC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 16/04/2019.
10 FUESSV50 FUESSV50 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 04/04/2019.
11 NBB NBB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 20/04/2019 tại Hội trường công ty.
12 ABT ABT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 20/04/2019 tại trụ sở công ty.
13 VMD VMD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
14 SHI SHI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 25/04/2019.
15 SHI SHI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 07/05/2019.
16 PME PME giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 22/04/2019 tại công ty thông báo cụ thể sau.