Điểm tin giao dịch 01.03.2019

01/03/2019 15:45

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
01/03/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 979,63 14,16 1,47% 4.055,86      
VN30   915,32 10,34 1,14% 1.947,66      
VNMIDCAP 1.018,55 12,68 1,26% 942,00      
VNSMALLCAP 803,18 11,94 1,51% 393,40      
VN100   892,08 11,28 1,28% 2.889,66      
VNALLSHARE 889,60 11,27 1,28% 3.283,05      
VNCOND 1.031,07 14,91 1,47% 255,42      
VNCONS 913,80 3,51 0,39% 540,10      
VNENE   563,16 3,72 0,66% 47,19      
VNFIN   747,02 7,99 1,08% 449,81      
VNHEAL 1.171,65 11,93 1,03% 121,45      
VNIND   613,83 3,29 0,54% 787,98      
VNIT   796,58 6,70 0,85% 37,47      
VNMAT 1.014,86 19,39 1,95% 352,74      
VNREAL 1.341,71 29,04 2,21% 556,11      
VNUTI   819,87 8,98 1,11% 123,00      
VNXALLSHARE 1.373,63 18,41 1,36% 3.794,63      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
147.716.480 3.173      
Thỏa thuận
Put though
22.324.984 883      
Tổng
Total
170.041.464 4.056      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HSG 7.586.950 GMC 6,99% SVT -7,00%    
2 ROS 7.444.630 TCM 6,99% HVX -7,00%    
3 FLC 6.104.160 BRC 6,99% SPM -6,99%    
4 HAG 5.420.770 HTL 6,98% RIC -6,96%    
5 GTN 5.373.660 TSC 6,98% HU1 -6,95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.089.287 5,93% 11.429.735 6,72% -1.340.448    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
496 12,23% 596 14,70% -100    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TMS 4.141.354 VNM 226 HPG 1.042.680    
2 NBB 2.301.330 TMS 112 POW 690.510    
3 HPG 1.752.700 VIC 106 VCB 248.020    
4 VNM 1.591.758 MSN 96 NVL 195.230    
5 MSN 1.077.380 VHM 84 SSI 191.130    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HAX HAX giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 23/03/2019 tại Trụ sở chính công ty.
2 MBB MBB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ 20/04/2019 đến 29/04/2019.
3 FTS FTS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 21/03/2019 tại trụ sở công ty.