Điểm tin giao dịch 05.03.2019

05/03/2019 16:02

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
05/03/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 992,45 -1,54 -0,15% 5.933,37      
VN30   923,66 -4,76 -0,51% 3.058,92      
VNMIDCAP 1.028,36 -1,11 -0,11% 1.618,69      
VNSMALLCAP 815,66 3,08 0,38% 462,55      
VN100   900,19 -4,60 -0,51% 4.677,61      
VNALLSHARE 897,96 -4,22 -0,47% 5.140,16      
VNCOND 1.038,50 -9,45 -0,90% 274,86      
VNCONS 919,58 -1,98 -0,21% 536,42      
VNENE   585,23 -1,21 -0,21% 97,55      
VNFIN   754,98 -2,93 -0,39% 994,94      
VNHEAL 1.179,10 6,47 0,55% 35,02      
VNIND   613,95 -2,17 -0,35% 1.285,61      
VNIT   804,18 -0,30 -0,04% 49,29      
VNMAT 1.038,79 -3,74 -0,36% 551,11      
VNREAL 1.356,30 -11,63 -0,85% 1.114,17      
VNUTI   835,82 9,67 1,17% 184,01      
VNXALLSHARE 1.387,65 -5,75 -0,41% 5.937,20      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
243.416.220 4.497      
Thỏa thuận
Put though
54.028.251 1.436      
Tổng
Total
297.444.471 5.933      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 19.170.800 RDP 7,00% YEG -6,98%    
2 ITA 14.338.640 L10 6,92% HVX -6,97%    
3 GMD 14.105.226 SAV 6,90% TIE -6,92%    
4 VPB 13.151.170 UDC 6,89% UIC -6,86%    
5 HAG 12.189.820 GTA 6,88% AGF -6,72%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
33.483.586 11,26% 28.162.806 9,47% 5.320.780    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.158 19,52% 1.065 17,95% 93    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 GMD 27.281.512 GMD 795 HBC 1.530.800    
2 VRE 5.691.170 VNM 292 PVD 1.030.280    
3 HPG 3.238.070 VRE 196 VRE 995.230    
4 VNM 2.052.380 MSN 135 HPG 979.310    
5 HBC 1.535.900 HPG 114 ITA 560.790    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SMB SMB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào cuối tháng 03 đầu tháng 4 năm 2019 tại TPHCM.
2 TNA TNA giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian tổ chức đại hội vào ngày 30/03/2019 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM
3 FMC FMC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian tổ chức đại hội vào ngày 05/04/2019 tại Hội trường CTCP Thực phẩm Sao Ta, Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
4 VIC VIC giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 09/03/2019 đến ngày 26/04/2019.
5 DHC DHC chính thức giao dịch bổ sung 3.425.037 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/02/2019
6 SBT SBT chính thức giao dịch bổ sung 29.721.879 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/02/2019
7 APG APG nhận quyết định niêm yết bổ sung 20.500.000 cp (phát hành riêng lẻ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/03/2019.