Seabank: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên 2019

06/03/2019 16:37

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thông tin chi tiết tại đây.

Trân trọng.