Điểm tin giao dịch 02.04.2019

02/04/2019 15:55

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
02/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 985,81 -2,72 -0,28% 4.934,41      
VN30   903,59 -2,28 -0,25% 2.451,48      
VNMIDCAP 1.000,23 0,84 0,08% 1.727,03      
VNSMALLCAP 833,13 -0,18 -0,02% 332,01      
VN100   883,08 -1,58 -0,18% 4.178,51      
VNALLSHARE 882,57 -1,49 -0,17% 4.510,52      
VNCOND 1.022,96 1,02 0,10% 143,44      
VNCONS 902,50 0,73 0,08% 509,11      
VNENE   579,30 1,74 0,30% 81,85      
VNFIN   736,71 -5,63 -0,76% 1.112,01      
VNHEAL 1.188,20 3,32 0,28% 7,83      
VNIND   602,13 1,05 0,17% 1.131,98      
VNIT   820,66 3,68 0,45% 65,80      
VNMAT 970,68 2,05 0,21% 274,04      
VNREAL 1.358,26 -2,37 -0,17% 1.064,57      
VNUTI   819,86 2,52 0,31% 94,09      
VNXALLSHARE 1.367,68 -2,31 -0,17% 4.836,18      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
139.423.310 2.786      
Thỏa thuận
Put though
96.596.021 2.149      
Tổng
Total
236.019.331 4.934      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 40.946.380 SVT 6,94% HLG -7,00%    
2 GEX 18.631.060 FRT 6,91% CMT -7,00%    
3 DLG 14.309.120 PXS 6,90% VNL -6,98%    
4 ITA 11.660.030 HVX 6,87% HOT -6,97%    
5 NLG 8.611.410 PIT 6,86% NVT -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.834.680 7,13% 13.270.950 5,62% 3.563.730    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
797 16,16% 537 10,89% 260    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 NLG 11.500.000 NLG 337 MSN 1.218.160    
2 VRE 2.205.630 VNM 299 CTI 749.850    
3 VNM 2.144.640 MSN 114 HBC 594.790    
4 MSN 1.291.000 VIC 87 CII 587.130    
5 POW 1.094.600 VRE 81 VIC 567.440    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VID VID giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 25/04/2019 tại Hội trường công ty.
2 HTN HTN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 24/04/2019.
3 VFG VFG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 19/04/2019.
4 NSC NSC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 24/04/2019 tại Hà Nội.
5 NVT NVT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019 tại Hà Nội.
6 TVB TVB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 23/04/2019.
7 TVB TVB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 23/04/2019.
8 BTP BTP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào cuối tháng 04/2019.
9 TTB TTB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019.