Điểm tin giao dịch 03.04.2019

03/04/2019 16:18

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
03/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 984,46 -1,35 -0,14% 4.362,80      
VN30   901,50 -2,09 -0,23% 2.558,61      
VNMIDCAP 1.004,56 4,33 0,43% 1.096,62      
VNSMALLCAP 834,32 1,19 0,14% 356,05      
VN100   881,29 -1,79 -0,20% 3.655,22      
VNALLSHARE 880,86 -1,71 -0,19% 4.011,28      
VNCOND 1.023,12 0,16 0,02% 193,00      
VNCONS 899,50 -3,00 -0,33% 248,23      
VNENE   589,90 10,60 1,83% 132,39      
VNFIN   735,96 -0,75 -0,10% 1.667,44      
VNHEAL 1.188,56 0,36 0,03% 15,52      
VNIND   601,22 -0,91 -0,15% 692,32      
VNIT   840,34 19,68 2,40% 49,59      
VNMAT 972,76 2,08 0,21% 356,20      
VNREAL 1.349,00 -9,26 -0,68% 502,81      
VNUTI   824,89 5,03 0,61% 89,95      
VNXALLSHARE 1.364,63 -3,05 -0,22% 4.509,81      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
128.758.900 2.621      
Thỏa thuận
Put though
88.183.476 1.742      
Tổng
Total
216.942.376 4.363      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 60.152.909 BMI 6,99% NVT -6,99%    
2 GEX 6.950.984 TNC 6,99% SSC -6,98%    
3 PVD 6.347.630 VPH 6,96% VMD -6,94%    
4 VPB 5.868.450 RDP 6,96% ACC -6,90%    
5 CTG 5.059.600 TDG 6,95% VTB -6,86%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.772.630 6,81% 13.802.070 6,36% 970.560    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
445 10,19% 509 11,66% -64    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 NKG 3.288.380 VCB 144 NKG 3.288.380    
2 VRE 2.993.930 VRE 106 CTI 851.800    
3 HPG 2.749.760 HPG 88 BID 840.010    
4 VCB 2.151.450 BID 60 PVD 618.050    
5 PVD 2.031.170 VNM 59 HBC 503.340    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VRC VRC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 26/04/2019.
2 SKG SKG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 UDC UDC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 29/04/2019 tại Hội trường công ty.
4 VSI VSI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 26/04/2019 tại Văn phòng công ty.
5 SFG SFG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 26/04/2019 tại Lô B2, Khu B, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TPHCM.
6 SJS SJS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
7 SJS SJS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.