HOSE: Thị phần giá trị giao dịch môi giới Quý I năm 2019

03/04/2019 13:21

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới Quý I năm 2019 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu như sau:

THỊ PHẦN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH MÔI GIỚI QUÝ I NĂM 2019

CỦA 10 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU TẠI SGDCK TP.HCM

 

  1. Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

STT

Tên công ty chứng khoán

Tên viết tắt

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

SSI

14,54%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HSC

10,82%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

VCSC

10,05%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

VNDS

7,75%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

MBS

5,36%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

BVSC

3,67%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

SHS

3,61%

8

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

ACBS

3,18%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

VPS

3,14%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

KIS

3,11%

 

  1. Trái phiếu

STT

Tên công ty chứng khoán

Tên viết tắt

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

TCBS

88,59%

2

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCBS

5,22%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

PSI

2,89%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

BVSC

1,79%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HSC

0,42%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

SSI

0,37%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

VIETINBANKSC

0,26%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

VNDS

0,21%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

IBSC

0,20%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

MBS

0,04%