Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại DAG, SBV)

04/04/2019 15:54

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • DAG: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
  • SBV: Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 04/04/2019.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.