Điểm tin giao dịch 04.04.2019

04/04/2019 16:18

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
04/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 986,91 2,45 0,25% 3.317,61      
VN30   904,33 2,83 0,31% 1.456,20      
VNMIDCAP 1.008,67 4,11 0,41% 1.131,99      
VNSMALLCAP 842,35 8,03 0,96% 390,78      
VN100   883,79 2,50 0,28% 2.588,19      
VNALLSHARE 883,60 2,74 0,31% 2.978,97      
VNCOND 1.027,74 4,62 0,45% 217,00      
VNCONS 899,86 0,36 0,04% 435,54      
VNENE   590,43 0,53 0,09% 84,43      
VNFIN   740,29 4,33 0,59% 497,15      
VNHEAL 1.200,02 11,46 0,96% 25,84      
VNIND   600,90 -0,32 -0,05% 688,63      
VNIT   849,91 9,57 1,14% 90,42      
VNMAT 980,07 7,31 0,75% 296,13      
VNREAL 1.351,04 2,04 0,15% 517,44      
VNUTI   823,36 -1,53 -0,19% 92,62      
VNXALLSHARE 1.368,80 4,17 0,31% 3.325,94      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
131.989.370 2.633      
Thỏa thuận
Put though
33.315.281 685      
Tổng
Total
165.304.651 3.318      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 GTN 11.597.700 SZL 7,00% RIC -6,96%    
2 ROS 7.609.670 HOT 7,00% TDW -6,94%    
3 EIB 6.293.870 SBV 7,00% LGC -6,84%    
4 HQC 5.507.440 KSH 6,98% UIC -6,71%    
5 FLC 4.868.330 DTA 6,96% NVT -6,67%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.647.005 6,44% 11.238.180 6,80% -591.175    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
363 10,95% 392 11,82% -29    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 FLC 1.753.970 VCB 88 PVD 1.288.240    
2 HPG 1.746.120 HPG 56 HHS 483.800    
3 VRE 1.489.840 VRE 53 SHI 403.090    
4 VCB 1.310.130 VHM 46 LCG 346.790    
5 PVD 1.310.100 MSN 43 GEX 336.250    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 FCN FCN chính thức giao dịch bổ sung 1.250.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/05/2018.
2 LGL LGLgiao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội tại tầng 5, 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
3 CCL CCL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 25/04/2019 tại số 02, KTM 06, đường số 6, KĐT 5A, Phường 4, Sóc Trăng.
4 D2D D2D giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 24/04/2019 tại Hội nghị Golden Palace, 04-06 Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.
5 HAR HAR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019.
6 SRC SRC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 27/04/2019 tại trụ sở công ty.
7 TVT TVT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019 tại 127 Lê Văn Trí, Linh Trung, Thủ Đức.
8 EVG EVG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019.
9 CDC CDC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 09/05/2019 tại Yoyal Hotel Saigon, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, HCM.
10 TNC TNC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019 tại Trụ sở công ty.
11 BMI BMI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 25/04/2019 tại Trụ sở công ty.
12 CDC CDC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 09/05/2019 tại Yoyal Hotel Saigon, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, HCM.
13 TNC TNC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019 tại Trụ sở công ty.
14 BMI BMI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 25/04/2019 tại Trụ sở công ty.
15 PLX PLX giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 26/04/2019 tại khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
16 SDI11717 SDI11717 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 19/04/2019.
17 VHM11726 VHM11726 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 19/04/2019.
18 TLG TLG nhận quyết định niêm yết bổ sung 5.000.000 cp (phát hành riêng lẻ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/04/2018.