HOSE: Loại ACM khỏi VNX AllShare

05/04/2019 16:52

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu ACM thuộc chỉ số VNX Allshare như sau:

–   Cổ phiếu bị loại bỏ: ACM (CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường).

–   Lý do: CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 337/TB-SGDHN ngày 04/04/2019 của SGDCK Hà Nội.

–   Ngày hiệu lực: 08/04/2019.

–   Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

95,70%

VNM

88,87%