Điểm tin giao dịch 05.04.2019

05/04/2019 16:48

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
05/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 989,26 2,35 0,24% 3.885,05      
VN30   904,69 0,36 0,04% 2.309,11      
VNMIDCAP 1.014,55 5,88 0,58% 882,19      
VNSMALLCAP 844,41 2,06 0,24% 320,60      
VN100   884,95 1,16 0,13% 3.191,30      
VNALLSHARE 884,73 1,13 0,13% 3.511,90      
VNCOND 1.029,52 1,78 0,17% 177,14      
VNCONS 894,84 -5,02 -0,56% 325,48      
VNENE   596,94 6,51 1,10% 70,52      
VNFIN   738,75 -1,54 -0,21% 1.226,61      
VNHEAL 1.192,94 -7,08 -0,59% 6,66      
VNIND   602,94 2,04 0,34% 664,93      
VNIT   852,93 3,02 0,36% 87,80      
VNMAT 982,82 2,75 0,28% 265,16      
VNREAL 1.358,88 7,84 0,58% 500,51      
VNUTI   833,29 9,93 1,21% 145,64      
VNXALLSHARE 1.371,12 2,32 0,17% 3.856,51      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
129.755.950 2.565      
Thỏa thuận
Put though
59.528.966 1.320      
Tổng
Total
189.284.916 3.885      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 47.427.921 FCN 7,00% OGC -6,95%    
2 FLC 7.735.220 LGC 6,97% RIC -6,89%    
3 ROS 6.220.820 TNI 6,97% AGF -6,86%    
4 ITA 5.489.510 DTT 6,97% HVX -6,79%    
5 AAA 4.406.330 VAF 6,86% TNT -6,25%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.047.886 5,31% 13.346.426 7,05% -3.298.540    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
466 11,99% 519 13,35% -53    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 FLC 3.600.940 VNM 134 KBC 904.600    
2 FPT 1.804.640 GAS 109 CII 746.690    
3 POW 1.599.920 FPT 92 GAS 468.790    
4 VPB 1.590.172 VHM 77 DXG 410.070    
5 VRE 1.320.080 VIC 65 TDM 300.000    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 NSC NSC chính thức giao dịch bổ sung 250.243 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/07/2014
2 FPT FPT chính thức giao dịch bổ sung 297.972 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/07/2016
3 FPT FPT chính thức giao dịch bổ sung 342.666 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/07/2017.
4 FPT FPT chính thức giao dịch bổ sung 394.096 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/07/2018.
5 SCS SCS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
6 NAV NAV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 26/04/2019 tại 18F Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TPHCM.
7 NAV NAV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 26/04/2019 tại 18F Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TPHCM.
8 GTN GTN giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
9 OGC OGC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019 tại rạp Fafilm, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
10 PNC PNC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 27/04/2019 tại trụ sở công ty.
11 PNC PNC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 23/04/2019 tại trụ sở công ty.
12 HAG HAG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/04/2019.
13 HNG HNG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/04/2019.
14 VPB VPB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 4 tại tòa nhà Vpbank, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
15 PMG PMG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 30/04/2019.
16 MBB MBB giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 26/04/2019.
17 VPB VPB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 4 tại tòa nhà Vpbank, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
18 PMG PMG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 30/04/2019.
19 MBB MBB giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 26/04/2019.
20 LAF LAF bị chuyển sang diện bị kiểm soát kể từ ngày 05/04/2019.