Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán

05/04/2019 16:36

Giới thiệu về GEP6_ACMP3
Luât Doanh nghiệp sửa đổi 2014 khuyến khích các công ty cổ phần áp dụng thông lệ quản trị tốt của quốc tế bằng cách đưa ra hai lựa chọn cho doanh nghiệp: (i) giữ nguyên mô hình Ban kiểm soát hiện có; hoặc (ii) thành lập một Ủy ban Kiểm toán (Ban kiểm toán nội bộ) trực thuộc Hội đồng quản trị với yêu cầu có tối thiểu 20% thành viên độc lập trong HĐQT. Mô hình Ủy ban Kiểm toán (UBKT) ở nhiều nước đã chứng minh được tính hiệu quả đối với các hoạt động quản trị công ty.
Với tinh thần đổi mới, hiện một số công ty Việt nam đã tiên phong áp dụng mô hình này. Dựa trên một phân tích nhanh của VIOD, số lượng các doanh nghiệp niêm yết áp dụng mô hình Ủy ban Kiểm toán đã tăng đáng kể trong năm 2018 so với năm trước đó. Trên thực tế, các công ty cũng gặp phải không ít khó khăn trong việc chuyển đổi và thực hiện do thiếu các văn bản tài liệu hướng dẫn cũng như thiếu các kinh nghiệm thực tiễn triển khai. Viện thành viên Hội đồng quản trị (VIOD) xin trân trọng giới thiệu “Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai mô hình này tại Việt Nam.
Trong chương trình ACMP3, các nội dung về kiểm toán nội bộ được qui định tại Nghị định 05-2019/NĐ/CP ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2019 sẽ được cập nhật và trao đổi. Vai trò của Ủy ban Kiểm toán trong việc đáp ứng các qui định của Nghị định 05 cũng được trao đổi một cách chi tiết.
 
Đối tượng tham dự GEP6_ACMP3
Chương trình này được thiết kế hướng tới các công ty cổ phần, đại chúng có xu hướng xây dựng hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế. Cụ thể, đối tượng tham dư của chương trình này như sau:
•             Thành viên HĐQT bao gồm cả thành viên độc lập và không độc lập
•             Thành viên của Ban Kiểm soát (BKS)
•             Thành viên của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)
•             Các cá nhân muốn theo đuổi nghề nghiệp là thành viên độc lập trong HĐQT
 
Mục đích tham dự GEP6_ACMP3
•             Chương trình này sẽ cung cấp những hiểu biết đúng đắn ở góc độ pháp lý cũng như các thông lệ quốc tế cho HĐQT trong việc xây dựng và hoàn thiện chức năng hoạt động của UBKT, nhằm hỗ trợ đắc lực cho HĐQT trong vai trò định hướng và giám sát.
•             Chương trình sẽ trao đổi về vai trò và các hành động của UBKT để có thể đáp ứng được các qui định tại Nghị định 05-2019/NĐ/CP.
•             Chương trình cũng sẽ đưa ra các bộ công cụ thực tiễn mà Ủy ban Kiểm toán sẽ sử dụng trên thực tế. Thông qua các trao đổi/chia sẻ thực tiễn và bộ công cụ này, chương trình sẽ giúp người tham gia có cái nhìn thực tế nhất về hoạt động của UBKT
•             Chương trình cũng là nơi chia sẻ và giải quyết các vấn đề thực tiễn gặp phải khi vận hành mô hình Ủy ban Kiểm toán
•             Chương trình hai ngày này cũng là cơ hội để các thành viên HĐQT học hỏi, trao đổi thông tin và giao lưu thông qua mạng lưới các thành viên và các người hướng dẫn/diễn giả của VIOD.
 
Thời gian: 08:00 – 17:00 trong 2 ngày liên tiếp từ 18 – 19/4/2019
Địa điểm: Phòng Phú Quốc, Tầng 2, Khách sạn Intercontinental Saigon, Góc Hai Bà Trưng – Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Phí tham dự
10.000.000 VNĐ/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) và chiết khấu ưu đãi được áp dụng.
 
Các mức chiết khấu ưu đãi: Giảm 5% cho các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX
 
Chương trình có số ghế tham dự hạn chế. Vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự về info@viod.vn chậm nhất đến hết ngày 05/04/2019 để được hưởng 10% ưu đãi đăng ký sớm.
Hạn đăng ký cuối cùng đến hết ngày 16/4/2019. Việc đăng ký cho GEP06_ACMP3 sẽ được đóng khi VIOD đã nhận đủ số lượng đăng ký tối đa.