Điểm tin giao dịch 08.04.2019

08/04/2019 15:47

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 997,56 8,30 0,84% 3.429,20      
VN30   906,55 1,86 0,21% 1.451,42      
VNMIDCAP 1.017,95 3,40 0,34% 1.199,51      
VNSMALLCAP 843,70 -0,71 -0,08% 360,68      
VN100   887,85 2,90 0,33% 2.650,93      
VNALLSHARE 887,47 2,74 0,31% 3.011,61      
VNCOND 1.030,64 1,12 0,11% 209,01      
VNCONS 898,77 3,93 0,44% 367,32      
VNENE   615,43 18,49 3,10% 136,71      
VNFIN   740,37 1,62 0,22% 473,81      
VNHEAL 1.192,33 -0,61 -0,05% 14,54      
VNIND   596,93 -6,01 -1,00% 677,45      
VNIT   855,57 2,64 0,31% 36,51      
VNMAT 983,80 0,98 0,10% 362,94      
VNREAL 1.368,89 10,01 0,74% 565,77      
VNUTI   848,00 14,71 1,77% 116,59      
VNXALLSHARE 1.377,43 6,31 0,46% 3.622,54      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
146.953.600 2.910      
Thỏa thuận
Put though
16.733.369 520      
Tổng
Total
163.686.969 3.429      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 AAA 9.597.180 SBV 6,98% MCG -7,00%    
2 ROS 7.536.110 TNI 6,98% EMC -6,91%    
3 ITA 5.839.140 VCF 6,97% NVT -6,90%    
4 PVD 5.698.410 SGT 6,90% CLL -6,90%    
5 VHG 4.845.100 HOT 6,88% CLW -6,87%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.002.662 6,72% 8.437.382 5,15% 2.565.280    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
516 15,06% 372 10,85% 144    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 PVD 2.550.120 VNM 109 PVD 928.480    
2 SSI 2.147.420 SAB 68 KBC 649.180    
3 VRE 1.336.320 MSN 60 VCB 592.590    
4 POW 1.315.000 SSI 60 MSN 577.970    
5 VNM 793.780 PVD 51 PLX 340.330    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CCL CCL chính thức giao dịch bổ sung 12.000.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/04/2018.
2 HTL HTL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 09/05/2019 tại trụ sở công ty.
3 HTV HTV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 25/04/2019 tại TTHN RiverSide Palace, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TPHCM.
4 AGR AGR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019 tại trụ sở chính công ty.