Điểm tin giao dịch 09.04.2019

09/04/2019 15:29

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
09/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 988,48 -9,08 -0,91% 4.243,13      
VN30   900,07 -6,48 -0,71% 2.208,92      
VNMIDCAP 1.007,80 -10,15 -1,00% 1.173,79      
VNSMALLCAP 837,77 -5,93 -0,70% 425,46      
VN100   879,77 -8,08 -0,91% 3.382,72      
VNALLSHARE 879,45 -8,02 -0,90% 3.808,18      
VNCOND 1.026,09 -4,55 -0,44% 283,39      
VNCONS 888,06 -10,71 -1,19% 480,71      
VNENE   603,58 -11,85 -1,93% 135,22      
VNFIN   740,67 0,30 0,04% 592,53      
VNHEAL 1.191,68 -0,65 -0,05% 28,79      
VNIND   594,73 -2,20 -0,37% 950,63      
VNIT   845,79 -9,78 -1,14% 57,48      
VNMAT 973,87 -9,93 -1,01% 415,21      
VNREAL 1.344,85 -24,04 -1,76% 725,90      
VNUTI   837,94 -10,06 -1,19% 113,16      
VNXALLSHARE 1.363,72 -13,71 -1,00% 4.413,45      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
152.345.600 3.597      
Thỏa thuận
Put though
12.838.090 646      
Tổng
Total
165.183.690 4.243      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 AAA 7.952.870 PTC 7,00% CTD -6,97%    
2 ROS 7.526.180 LAF 6,97% ATG -6,94%    
3 PVD 6.109.170 TIX 6,96% DTA -6,94%    
4 FLC 5.085.250 PXS 6,95% TCO -6,83%    
5 ITA 4.212.880 VCF 6,95% HLG -6,78%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.316.730 5,64% 15.831.194 9,58% -6.514.464    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
560 13,19% 848 19,98% -288    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 AAA 2.472.060 SAB 292 PLX 597.380    
2 PVD 1.995.360 VNM 113 BID 462.030    
3 VRE 1.489.400 VIC 100 VCB 416.430    
4 HPG 1.385.950 VJC 82 STB 378.760    
5 SAB 1.179.410 VHM 78 GAS 262.050    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TTE TTE giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019.
2 RAL RAL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 27/04/2019.
3 RAL RAL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 26/04/2019.
4 HNG HNG bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm.
5 TNT TNT bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm.
6 FDC FDC bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 tiếp tục phát sinh âm.
7 TSC TSC bị chuyển sang diện bị kiểm soát kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 tiếp tục phát sinh âm.
8 PXS PXS bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm.
9 HTT HTT bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm.