Điểm tin giao dịch 10.04.2019

10/04/2019 15:48

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 981,91 -6,57 -0,66% 3.492,14      
VN30   893,19 -6,88 -0,76% 1.690,57      
VNMIDCAP 998,38 -9,42 -0,93% 1.044,57      
VNSMALLCAP 836,15 -1,62 -0,19% 347,30      
VN100   872,95 -6,82 -0,78% 2.735,15      
VNALLSHARE 872,93 -6,52 -0,74% 3.082,44      
VNCOND 1.014,81 -11,28 -1,10% 181,41      
VNCONS 886,50 -1,56 -0,18% 347,60      
VNENE   604,24 0,66 0,11% 113,40      
VNFIN   731,77 -8,90 -1,20% 623,54      
VNHEAL 1.192,87 1,19 0,10% 28,85      
VNIND   590,50 -4,23 -0,71% 701,77      
VNIT   838,95 -6,84 -0,81% 46,48      
VNMAT 968,99 -4,88 -0,50% 420,61      
VNREAL 1.334,18 -10,67 -0,79% 518,82      
VNUTI   835,06 -2,88 -0,34% 77,38      
VNXALLSHARE 1.354,74 -8,98 -0,66% 3.379,23      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
136.497.840 2.877      
Thỏa thuận
Put though
23.415.103 615      
Tổng
Total
159.912.943 3.492      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 8.412.309 EMC 7,00% HU1 -7,00%    
2 AAA 7.739.930 SCD 6,98% CTD -6,95%    
3 ROS 7.178.020 NAV 6,97% TCO -6,90%    
4 PVD 5.296.730 PIT 6,95% LDG -6,49%    
5 HAG 4.372.280 BTT 6,91% TCR -6,32%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
8.171.130 5,11% 8.058.190 5,04% 112.940    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
395 11,32% 313 8,97% 82    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 AAA 2.278.300 VNM 73 VRE 925.670    
2 VRE 1.621.550 CTD 60 VNM 447.180    
3 HDB 1.089.370 VRE 56 VHM 309.630    
4 PVD 1.021.510 VCB 49 MSH 303.700    
5 VCB 713.130 AAA 42 ROS 268.870    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TCR TCR bị chuyển sang diện bị kiểm soát kể từ ngày 10/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 tiếp tục phát sinh âm.
2 TEG TEG nhận quyết định niêm yết bổ sung 10.000.000 cp (phát hành ra công chúng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/04/2019.