Điểm tin giao dịch 11.04.2019

11/04/2019 15:56

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 985,95 4,04 0,41% 2.614,36      
VN30   896,04 2,85 0,32% 1.203,02      
VNMIDCAP 1.000,28 1,90 0,19% 786,04      
VNSMALLCAP 840,29 4,14 0,50% 348,56      
VN100   876,74 3,79 0,43% 1.989,06      
VNALLSHARE 876,73 3,80 0,44% 2.337,61      
VNCOND 1.017,01 2,20 0,22% 141,55      
VNCONS 890,99 4,49 0,51% 244,53      
VNENE   593,01 -11,23 -1,86% 62,74      
VNFIN   730,15 -1,62 -0,22% 354,82      
VNHEAL 1.187,75 -5,12 -0,43% 12,72      
VNIND   591,47 0,97 0,16% 681,78      
VNIT   841,34 2,39 0,28% 30,32      
VNMAT 969,72 0,73 0,08% 323,65      
VNREAL 1.352,13 17,95 1,35% 403,84      
VNUTI   835,98 0,92 0,11% 57,67      
VNXALLSHARE 1.360,22 5,48 0,40% 2.565,07      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
117.588.860 2.305      
Thỏa thuận
Put though
11.889.747 309      
Tổng
Total
129.478.607 2.614      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 AAA 7.987.060 DXV 6,97% AAM -18,54%    
2 ROS 7.857.100 NAV 6,96% PPI -7,00%    
3 HQC 5.451.840 AGF 6,94% CLW -6,96%    
4 FLC 4.150.870 EMC 6,92% PXS -6,93%    
5 EIB 4.094.660 PTC 6,92% VTB -6,72%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
5.338.909 4,12% 7.679.440 5,93% -2.340.531    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
300 11,49% 362 13,84% -61    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 AAA 2.603.300 CTD 105 CRE 338.580    
2 CTD 864.070 VNM 98 VHM 302.940    
3 VNM 725.600 SAB 70 DXG 201.180    
4 CRE 570.860 AAA 49 BWE 200.000    
5 PTB 443.600 VJC 34 GAS 171.260    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 ANV ANV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 28/06/2019.
2 ANV ANV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 17/05/2019 tại 19D Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang.
3 HAS HAS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 25/04/2019 tại TTHN Quốc Gia Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
4 ATG ATG bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 11/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm.
5 AAM AAM giao dịch không hưởng quyền –  phát hành cổ phiếu thưởng do tăng vốn theo tỷ lệ 30%, ngày đăng ký cuối cùng 12/04/2019.
6 FDC FDC giao dịch trở lại dưới diện bị kiểm soát kể từ ngày 11/04/2019.