Thông báo về việc nghỉ giao dịch và làm việc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4 và 1/5/2019

12/04/2019 14:43

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ giao dịch và làm việc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương,

 ngày chiến thắng 30.4 và 1.5.2019)

 

  • Căn cứ CV số 3329/UBCK – PTTT ngày 25/5/2018 v/v chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2019 của UBCKNN
  • Căn cứ TB số 1108/TB –SGDCKHCM ngày 29/8/2018 V/v công bố lịch nghỉ giao dịch năm 2019 của Sở GDCKHCM
  • Căn cứ TB số 1190/TB – VSD ngày 08/4/2019 v/v nghỉ làm nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5/2019 của TTLKCK VN
  • Căn cứ Thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2019 của Sở GDCK Hà Nội ngày 21/8/2018

 

Công ty CP Chứng khoán Asean ( ASEAN SECURITIES) xin thông báo lịch nghỉ giao dịch và làm việc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4/2019 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2019 cụ thể như sau:

1/ Nghỉ giao dịch và làm việc nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Công ty nghỉ giao dịch và làm việc vào Thứ Hai, ngày 15/4/2019 (Nghỉ bù theo Luật Lao động).

Thời gian giao dịch và làm việc trở lại: Thứ Ba ngày 16/4/2019

2/ Nghỉ giao dịch và làm việc nhân ngày chiến thắng 30.4 và 01.5.2019

Công ty nghỉ giao dịch và làm việc từ Thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2019

Thời gian giao dịch trở lại : Thứ 5 ngày 02/5/2019.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo tới khách hàng để thuận tiện cho việc giao dịch và làm việc.

 

 

Nơi nhận:

Các Phòng ban Ho – CN;

– Lưu VP.

     CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Lê Thị Thanh Bình