Điểm tin giao dịch 12.04.2019

12/04/2019 16:02

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 982,90 -3,05 -0,31% 3.225,82      
VN30   893,10 -2,94 -0,33% 1.597,18      
VNMIDCAP 1.001,68 1,40 0,14% 733,37      
VNSMALLCAP 843,20 2,91 0,35% 423,99      
VN100   874,26 -2,48 -0,28% 2.330,55      
VNALLSHARE 874,54 -2,19 -0,25% 2.754,54      
VNCOND 1.015,68 -1,33 -0,13% 208,17      
VNCONS 890,24 -0,75 -0,08% 241,11      
VNENE   595,96 2,95 0,50% 49,84      
VNFIN   724,92 -5,23 -0,72% 505,82      
VNHEAL 1.190,52 2,77 0,23% 5,22      
VNIND   591,35 -0,12 -0,02% 774,15      
VNIT   860,99 19,65 2,34% 50,28      
VNMAT 972,48 2,76 0,28% 296,06      
VNREAL 1.344,62 -7,51 -0,56% 525,04      
VNUTI   841,97 5,99 0,72% 70,39      
VNXALLSHARE 1.357,37 -2,85 -0,21% 3.097,64      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
111.898.230 2.307      
Thỏa thuận
Put though
41.935.752 919      
Tổng
Total
153.833.982 3.226      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 11.724.591 HAI 6,98% TTE -7,00%    
2 ROS 8.660.620 NTL 6,97% TCO -7,00%    
3 AAA 6.222.464 CMX 6,94% PTC -6,99%    
4 VHG 5.920.800 LM8 6,90% L10 -6,95%    
5 FLC 4.700.280 NVT 6,90% APG -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
7.497.110 4,87% 8.789.434 5,71% -1.292.324    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
343 10,64% 309 9,58% 34    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 1.812.000 VNM 86 VRE 486.870    
2 REE 1.708.350 REE 58 STB 362.400    
3 POW 1.347.320 VIC 49 BWE 260.000    
4 AAA 825.624 SAB 49 VIC 249.980    
5 VNM 639.170 VJC 44 CRE 218.110    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 BCG BCG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 5.
2 GMD GMD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 BCG BCG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 5.
4 GMD GMD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
5 YEG YEG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 05/2019 tại Trụ sở công ty.
6 CII11709 CII11709 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 26/04/2019.
7 EMC EMC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 10/05/2019 tại Hội trường công ty.
8 EMC EMC giao dịch không hưởng quyền –  thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 3:1 (số lượng dự kiến: 3.824.333 cp).
9 KSH KSH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
10 VPK VPK bị chuyển sang diện bị kiểm soát kể từ ngày 12/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 tiếp tục phát sinh âm.
11 TNI TNI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 06/05/2019.
12 HNG HNG niêm yết và giao dịch bổ sung 119.700.000 cp (phát hành riêng lẻ để hoán đổi công nợ) tại HOSE ngày 12/04/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/04/2019.
13 SHI SHI nhận quyết định niêm yết bổ sung 17.960.000 cp (phát hành riêng lẻ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/04/2019.