HOSE: Quyết định niêm yết cổ phiếu HVN

12/04/2019 10:37

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP  (mã CK: HVN) như sau: