HOSE: Cập nhật thông tin Bộ chỉ số HOSE -Index tháng 04/2019

16/04/2019 16:30

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index kỳ tháng 01/2019, hiệu lực ngày 06/05/2019, chi tiết file đính kèm: