Điểm tin giao dịch 16.04.2019

16/04/2019 15:54

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 977,17 -5,73 -0,58% 3.259,68      
VN30   887,76 -5,34 -0,60% 1.733,57      
VNMIDCAP 996,01 -5,67 -0,57% 871,40      
VNSMALLCAP 839,88 -3,32 -0,39% 319,37      
VN100   868,38 -5,88 -0,67% 2.604,97      
VNALLSHARE 868,85 -5,69 -0,65% 2.924,34      
VNCOND 1.005,68 -10,00 -0,98% 198,24      
VNCONS 892,80 2,56 0,29% 407,90      
VNENE   595,30 -0,66 -0,11% 51,63      
VNFIN   719,43 -5,49 -0,76% 547,17      
VNHEAL 1.183,50 -7,02 -0,59% 8,68      
VNIND   588,21 -3,14 -0,53% 539,05      
VNIT   855,31 -5,68 -0,66% 51,96      
VNMAT 963,48 -9,00 -0,93% 323,63      
VNREAL 1.328,95 -15,67 -1,17% 686,06      
VNUTI   842,82 0,85 0,10% 80,19      
VNXALLSHARE 1.349,50 -7,87 -0,58% 3.214,00      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
130.941.660 2.649      
Thỏa thuận
Put though
19.080.625 610      
Tổng
Total
150.022.285 3.260      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 8.059.980 HVX 6,98% CMT -7,00%    
2 ROS 7.171.560 LM8 6,90% TCO -6,89%    
3 HSG 5.643.350 AGF 6,90% QCG -6,88%    
4 AAA 5.388.330 HAP 6,79% OGC -6,85%    
5 SBT 5.059.662 SC5 6,69% DQC -6,84%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.791.680 9,19% 9.730.200 6,49% 4.061.480    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
589 18,06% 396 12,15% 193    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 FLC 2.273.250 VHM 198 STB 1.180.460    
2 VHM 2.184.680 VIC 125 BID 788.850    
3 VRE 1.912.900 SAB 90 HDB 677.490    
4 STB 1.249.880 VNM 67 HHS 565.300    
5 TCB 1.147.030 VRE 65 VIC 394.920    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SVI SVI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 10/05/2019 tại Trụ sở công ty.
2 CMV CMV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 04/05/2019 tại nhà sách Minh Hải, 01-Trần Hưng Đạo, Phường 5, Vũng Tàu..