Điểm tin giao dịch 17.04.2019

17/04/2019 15:49

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 972,10 -5,07 -0,52% 4.253,78      
VN30   885,66 -2,10 -0,24% 2.197,32      
VNMIDCAP 985,70 -10,31 -1,04% 1.145,49      
VNSMALLCAP 831,89 -7,99 -0,95% 416,29      
VN100   863,45 -4,93 -0,57% 3.342,81      
VNALLSHARE 863,67 -5,18 -0,60% 3.759,10      
VNCOND 1.004,77 -0,91 -0,09% 225,75      
VNCONS 889,47 -3,33 -0,37% 455,15      
VNENE   591,89 -3,41 -0,57% 84,19      
VNFIN   720,46 1,03 0,14% 646,11      
VNHEAL 1.179,77 -3,73 -0,32% 4,41      
VNIND   584,35 -3,86 -0,66% 697,43      
VNIT   863,32 8,01 0,94% 108,59      
VNMAT 954,06 -9,42 -0,98% 408,31      
VNREAL 1.306,56 -22,39 -1,68% 963,47      
VNUTI   847,99 5,17 0,61% 134,51      
VNXALLSHARE 1.340,37 -9,13 -0,68% 4.370,27      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
148.469.420 3.033      
Thỏa thuận
Put though
38.254.282 1.221      
Tổng
Total
186.723.702 4.254      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 10.043.130 TDW 6,82% HVG -7,00%    
2 AAA 9.149.210 HTL 6,76% BIC -7,00%    
3 ROS 8.767.100 TNI 6,75% AAA -6,98%    
4 HSG 7.525.960 SSC 6,67% SVT -6,96%    
5 LCG 5.021.170 VHG 6,67% ACL -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.791.478 8,99% 14.028.758 7,51% 2.762.720    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
857 20,14% 695 16,34% 162    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 7.530.140 VHM 410 MSN 690.200    
2 VHM 4.534.810 VRE 254 STB 596.030    
3 MSN 1.607.780 MSN 141 PVD 559.160    
4 SSI 1.361.770 VNM 137 KBC 534.000    
5 VNM 1.013.830 VIC 106 DXG 354.820    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CMT CMT hủy niêm yết 8.000.000 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 18/04/2019, ngày GD cuối cùng: 17/04/2019.
2 PXT PXT bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 17/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 tiếp tục phát sinh âm.
3 NBB NBB nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.904.082 cp (tăng vốn cổ phần) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/04/2019.