Điểm tin giao dịch 18.04.2019

18/04/2019 15:53

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
18/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 962,30 -9,80 -1,01% 3.228,16      
VN30   877,02 -8,64 -0,98% 1.697,32      
VNMIDCAP 972,83 -12,87 -1,31% 814,02      
VNSMALLCAP 826,32 -5,57 -0,67% 403,19      
VN100   855,23 -8,22 -0,95% 2.511,34      
VNALLSHARE 855,68 -7,99 -0,93% 2.914,53      
VNCOND 995,65 -9,12 -0,91% 201,33      
VNCONS 878,26 -11,21 -1,26% 256,23      
VNENE   580,58 -11,31 -1,91% 67,52      
VNFIN   713,22 -7,24 -1,00% 482,49      
VNHEAL 1.157,06 -22,71 -1,92% 8,56      
VNIND   581,05 -3,30 -0,56% 768,89      
VNIT   861,30 -2,02 -0,23% 58,93      
VNMAT 943,85 -10,21 -1,07% 444,87      
VNREAL 1.298,18 -8,38 -0,64% 544,99      
VNUTI   839,60 -8,39 -0,99% 55,96      
VNXALLSHARE 1.329,23 -11,14 -0,83% 3.248,07      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
137.181.210 2.766      
Thỏa thuận
Put though
23.203.873 462      
Tổng
Total
160.385.083 3.228      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 10.092.880 SRC 6,91% HOT -7,00%    
2 AAA 6.839.220 COM 6,90% LAF -6,97%    
3 FLC 6.621.690 UDC 6,89% HAS -6,95%    
4 HPG 6.442.810 HTL 6,89% DAT -6,92%    
5 VHG 5.784.880 SSC 6,88% SJS -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
8.289.850 5,17% 5.906.830 3,68% 2.383.020    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
396 12,28% 224 6,94% 172    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 CRE 1.206.460 VNM 88 VRE 980.120    
2 VRE 1.173.860 VIC 82 PVD 427.680    
3 POW 948.420 VHM 54 KBC 406.680    
4 SSI 887.670 SAB 50 VHM 329.050    
5 VIC 758.380 MSN 43 BID 237.250    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VND VND chính thức giao dịch bổ sung 189.793 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/05/2018.