Điểm tin giao dịch 19.04.2019

19/04/2019 15:50

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 966,21 3,91 0,41% 2.140,31      
VN30   880,52 3,50 0,40% 1.039,11      
VNMIDCAP 978,70 5,87 0,60% 644,54      
VNSMALLCAP 828,98 2,66 0,32% 213,85      
VN100   858,46 3,23 0,38% 1.683,65      
VNALLSHARE 858,70 3,02 0,35% 1.897,49      
VNCOND 1.001,11 5,46 0,55% 107,75      
VNCONS 877,68 -0,58 -0,07% 178,95      
VNENE   583,71 3,13 0,54% 26,24      
VNFIN   713,82 0,60 0,08% 346,98      
VNHEAL 1.164,96 7,90 0,68% 9,95      
VNIND   584,10 3,05 0,52% 594,82      
VNIT   861,43 0,13 0,02% 25,34      
VNMAT 953,87 10,02 1,06% 255,23      
VNREAL 1.305,83 7,65 0,59% 293,89      
VNUTI   838,98 -0,62 -0,07% 47,85      
VNXALLSHARE 1.333,65 4,42 0,33% 2.088,27      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
96.080.150 1.852      
Thỏa thuận
Put though
10.895.943 288      
Tổng
Total
106.976.093 2.140      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 10.089.540 PTC 6,97% HAX -7,65%    
2 VND 5.276.670 OGC 6,96% TIE -7,00%    
3 FLC 4.844.030 CLW 6,92% MDG -6,97%    
4 AAA 3.891.830 SVT 6,91% HTL -6,96%    
5 HSG 3.757.320 HVG 6,89% LAF -6,84%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
3.406.600 3,18% 4.546.860 4,25% -1.140.260    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
121 5,66% 148 6,92% -27    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 1.529.770 VNM 33 ITA 241.250    
2 SSI 545.070 PLX 25 VRE 184.310    
3 PLX 415.000 POW 22 PVD 112.910    
4 HCM 411.370 VIC 21 VHM 105.030    
5 HPG 360.530 CTD 19 PVT 89.000    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DHC DHC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 05/2019 tại nhà hàng Đồng Khởi 2, 210B Đồng Khởi, Phú Khương, Bến Tre.
2 PXI PXI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 C47 C47 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 12/05/2019 tại khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định.
4 DRL DRL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 (8,98%) và đợt 1 năm 2019 (6,02%) bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 06/05/2019.
5 HAX HAX giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 30/05/2019.
6 SMB SMB giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 10/05/2019.
7 KAC KAC bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 19/04/2019.
8 VPK VPK giao dịch trở lại dưới diện bị kiểm soát kể từ ngày 19/04/2019.
9 ASM ASM nhận quyết định niêm yết bổ sung 16.933.996 cp (trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/04/2019.
10 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/04/2019.