Điểm tin giao dịch 22.04.2019

22/04/2019 15:49

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 965,86 -0,35 -0,04% 4.017,45      
VN30   878,23 -2,29 -0,26% 1.460,84      
VNMIDCAP 969,95 -8,75 -0,89% 1.899,73      
VNSMALLCAP 820,36 -8,62 -1,04% 346,52      
VN100   856,13 -2,33 -0,27% 3.360,58      
VNALLSHARE 855,88 -2,82 -0,33% 3.707,10      
VNCOND 1.003,09 1,98 0,20% 245,43      
VNCONS 866,38 -11,30 -1,29% 1.381,97      
VNENE   588,14 4,43 0,76% 57,85      
VNFIN   706,91 -6,91 -0,97% 381,79      
VNHEAL 1.160,73 -4,23 -0,36% 6,72      
VNIND   579,06 -5,04 -0,86% 723,42      
VNIT   851,54 -9,89 -1,15% 44,44      
VNMAT 954,74 0,87 0,09% 299,79      
VNREAL 1.315,82 9,99 0,77% 468,24      
VNUTI   854,35 15,37 1,83% 84,94      
VNXALLSHARE 1.330,78 -2,87 -0,22% 4.026,71      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
115.805.120 2.470      
Thỏa thuận
Put though
100.539.166 1.547      
Tổng
Total
216.344.286 4.017      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HNG 71.309.910 FDC 6,99% TMT -7,00%    
2 ROS 9.087.330 DAH 6,94% CVT -6,99%    
3 FLC 6.049.980 PPI 6,86% ELC -6,96%    
4 SCR 5.509.057 LCM 6,85% L10 -6,95%    
5 GEX 4.699.144 TDH 6,85% VIS -6,95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
7.084.310 3,27% 6.141.210 2,84% 943.100    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
363 9,03% 286 7,11% 77    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VNM 2.177.490 VNM 282 HPG 1.028.180    
2 STB 1.555.210 VIC 51 VRE 382.390    
3 HPG 1.203.420 HPG 38 MSN 236.890    
4 VRE 794.850 CTD 28 CTD 187.630    
5 DXG 746.350 VRE 27 PVD 119.790    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HSG HSG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (số lượng dự kiến: 38.482.882 cp).
2 CTI CTI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 BCG BCG bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 22/04/2018 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm.