Điểm tin giao dịch 24.04.2019

24/04/2019 15:37

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
24/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 976,92 8,92 0,92% 2.827,04      
VN30   888,65 10,36 1,18% 1.404,86      
VNMIDCAP 978,04 6,44 0,66% 798,76      
VNSMALLCAP 827,29 5,55 0,68% 291,92      
VN100   865,76 9,38 1,10% 2.203,62      
VNALLSHARE 865,29 9,28 1,08% 2.495,55      
VNCOND 1.011,64 4,13 0,41% 143,50      
VNCONS 865,41 9,50 1,11% 251,57      
VNENE   585,81 -1,89 -0,32% 64,80      
VNFIN   715,96 8,92 1,26% 358,29      
VNHEAL 1.160,64 -2,92 -0,25% 5,42      
VNIND   582,92 2,67 0,46% 606,44      
VNIT   863,17 10,98 1,29% 47,91      
VNMAT 989,19 32,04 3,35% 390,84      
VNREAL 1.334,01 12,24 0,93% 516,58      
VNUTI   876,66 2,26 0,26% 95,10      
VNXALLSHARE 1.345,24 12,82 0,96% 2.760,36      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
121.107.830 2.491      
Thỏa thuận
Put though
12.963.934 336      
Tổng
Total
134.071.764 2.827      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 9.364.080 LAF 7,00% PDR -16,49%    
2 HPG 6.851.340 HCD 6,97% RDP -7,00%    
3 FLC 5.999.410 TCO 6,95% DTT -6,98%    
4 HAG 4.282.330 L10 6,90% AGF -6,97%    
5 AAA 4.053.550 PPI 6,90% HVG -6,95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
12.810.580 9,56% 9.083.390 6,78% 3.727.190    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
493 17,43% 307 10,85% 186    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 4.607.570 HPG 152 HPG 2.128.510    
2 STB 2.854.950 VNM 90 STB 844.950    
3 HBC 1.805.840 VHM 76 VRE 560.160    
4 VRE 1.107.740 MSN 46 BWE 491.340    
5 VHM 849.900 VCB 45 KBC 438.970    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DTT DTT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 05/2019 tại CLB Đoàn Viên, số 6 Huyền Trân Công Chúa, Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
2 SHP SHP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 23/05/2019.
3 TLG TLG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/05/2019 tại khách sạn New World Sài Gòn.
4 TLG TLG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 22/05/2019.
5 PDR PDR giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo tỷ lệ 100:23 (số lượng dự kiến: 61.269.472 cp).
6 PXT PXT giao dịch toàn thời gian trở lại dưới diện bị kiểm soát kể từ ngày 24/04/2019.