Điểm tin giao dịch 25.04.2019

25/04/2019 15:53

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
25/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 974,13 -2,79 -0,29% 2.968,95      
VN30   885,65 -3,00 -0,34% 1.458,71      
VNMIDCAP 974,23 -3,81 -0,39% 724,56      
VNSMALLCAP 825,67 -1,62 -0,20% 341,80      
VN100   863,18 -2,58 -0,30% 2.183,27      
VNALLSHARE 862,79 -2,50 -0,29% 2.525,07      
VNCOND 1.012,00 0,36 0,04% 161,08      
VNCONS 863,81 -1,60 -0,18% 236,89      
VNENE   586,73 0,92 0,16% 48,86      
VNFIN   709,77 -6,19 -0,86% 435,44      
VNHEAL 1.164,18 3,54 0,31% 7,91      
VNIND   582,71 -0,21 -0,04% 825,15      
VNIT   867,17 4,00 0,46% 55,29      
VNMAT 982,95 -6,24 -0,63% 251,90      
VNREAL 1.332,88 -1,13 -0,08% 422,19      
VNUTI   880,99 4,33 0,49% 65,79      
VNXALLSHARE 1.341,71 -3,53 -0,26% 2.587,23      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
112.382.890 2.125      
Thỏa thuận
Put though
36.731.894 844      
Tổng
Total
149.114.784 2.969      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HAG 10.205.530 VID 6,92% HVG -7,00%    
2 BCG 9.843.820 TMT 6,91% EMC -6,93%    
3 ROS 7.711.960 FDC 6,88% NAV -6,92%    
4 TCB 6.559.040 ICF 6,80% L10 -6,87%    
5 HPX 5.847.880 HVX 6,75% CLW -6,82%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
15.473.990 10,38% 16.930.800 11,35% -1.456.810    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
504 16,97% 515 17,33% -11    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 11.754.260 TCB 286 VRE 480.690    
2 STB 3.874.380 HPG 102 KBC 306.980    
3 HPG 3.076.310 VHM 89 PVD 300.010    
4 VRE 1.498.890 VNM 80 HSG 270.960    
5 HBC 1.313.060 VRE 53 VHM 199.540    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 FUCTVGF1 FUCTVGF1 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 09/05/2019.
2 PTB PTB giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 32%, ngày thanh toán: 28/05/2019.
3 DGW DGW nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.200.000 cp (phát hành cho người lao động) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/04/2019.