Điểm tin giao dịch 26.04.2019

26/04/2019 16:34

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
26/04/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 979,64 5,51 0,57% 2.791,65      
VN30   890,55 4,90 0,55% 1.459,72      
VNMIDCAP 979,06 4,83 0,50% 642,11      
VNSMALLCAP 826,05 0,38 0,05% 233,95      
VN100   868,49 5,31 0,62% 2.101,84      
VNALLSHARE 867,81 5,02 0,58% 2.335,79      
VNCOND 1.021,65 9,65 0,95% 190,84      
VNCONS 864,32 0,51 0,06% 262,75      
VNENE   584,90 -1,83 -0,31% 44,88      
VNFIN   711,72 1,95 0,27% 326,41      
VNHEAL 1.176,60 12,42 1,07% 3,23      
VNIND   585,12 2,41 0,41% 582,02      
VNIT   879,93 12,76 1,47% 61,81      
VNMAT 994,00 11,05 1,12% 256,57      
VNREAL 1.346,20 13,32 1,00% 531,75      
VNUTI   885,46 4,47 0,51% 57,56      
VNXALLSHARE 1.349,62 7,91 0,59% 2.682,05      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
107.350.700 2.388      
Thỏa thuận
Put though
11.189.054 403      
Tổng
Total
118.539.754 2.792      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 10.252.850 NVT 6,99% TCO -7,00%    
2 AAA 4.644.190 FDC 6,97% VHG -6,96%    
3 HQC 4.257.870 TMT 6,97% L10 -6,94%    
4 HPX 4.169.240 MDG 6,97% AGF -6,92%    
5 HAG 3.487.550 VAF 6,67% RIC -6,90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
6.527.232 5,51% 6.355.132 5,36% 172.100    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
351 12,57% 329 11,80% 22    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 2.100.870 VHM 153 VRE 891.470    
2 VHM 1.675.120 VNM 132 VHM 624.300    
3 SSI 1.367.860 VRE 75 HSG 228.310    
4 VNM 1.016.180 VIC 71 POW 212.710    
5 SMC 678.064 SSI 35 EVE 64.110    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 LCM LCM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội trong tháng 5 năm 2019.