Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

23/04/2019 17:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An
  2. Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, Tỉnh Đăk Nông
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 16.136.900.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.343.505 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 20 NĐT

                    Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 19 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.985.010 cổ phần

                    Trong đó: Tổ chức: 810.000 CP             Cá nhân: 7.175.010 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/04/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019