Điểm tin giao dịch 02.05.2019

02/05/2019 15:47

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
02/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 978,50 -1,14 -0,12% 3.356,53      
VN30   893,87 3,32 0,37% 1.930,98      
VNMIDCAP 974,99 -4,07 -0,42% 937,54      
VNSMALLCAP 823,75 -2,30 -0,28% 269,23      
VN100   870,17 1,68 0,19% 2.868,51      
VNALLSHARE 869,28 1,47 0,17% 3.137,75      
VNCOND 1.033,79 12,14 1,19% 220,21      
VNCONS 870,20 5,88 0,68% 399,55      
VNENE   594,97 10,07 1,72% 99,39      
VNFIN   707,79 -3,93 -0,55% 491,17      
VNHEAL 1.188,23 11,63 0,99% 10,43      
VNIND   588,70 3,58 0,61% 1.001,90      
VNIT   882,19 2,26 0,26% 60,04      
VNMAT 1.003,07 9,07 0,91% 359,10      
VNREAL 1.343,30 -2,90 -0,22% 416,06      
VNUTI   889,43 3,97 0,45% 67,34      
VNXALLSHARE 1.351,47 1,85 0,14% 3.358,92      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
123.917.210 2.555      
Thỏa thuận
Put though
28.244.482 801      
Tổng
Total
152.161.692 3.357      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 16.706.220 TCO 6,99% BVH -7,00%    
2 GEX 7.151.218 MDG 6,98% THI -6,97%    
3 VHG 6.423.270 SJF 6,93% UIC -6,94%    
4 FLC 5.746.050 VDP 6,91% SVT -6,93%    
5 TCB 5.347.712 SZL 6,87% CMG -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.123.572 9,28% 15.346.982 10,09% -1.223.410    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
586 17,47% 541 16,12% 46    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 8.831.884 TCB 228 VRE 652.370    
2 HPG 3.088.990 SAB 159 HPG 405.970    
3 VRE 2.929.310 VRE 106 CRE 350.060    
4 HSG 829.450 VNM 104 PVD 311.020    
5 VNM 798.120 HPG 104 MSN 210.100    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 BVH BVH chính thức giao dịch bổ sung 12.249.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/07/2018.
2 MCP MCP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội tại 18 Lũy Bán Bích, Tân Thới Hòa, Tân Phú, TPHCM.
3 NBB NBB niêm yết và giao dịch bổ sung 2.904.082 cp (phát hành riêng lẻ) tại HOSE ngày 02/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/04/2019.
4 CAV CAV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, ngày thanh toán: 17/05/2019.
5 GDT GDT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 16/05/2019.
6 VNE VNE giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
7 HAI HAI bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 02/05/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm.
8 DTL DTL bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 02/05/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm.
9 VIC VIC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 20/05/2019 tại TTHN Almaz, đường Hoa Lan, KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.