Điểm tin giao dịch 03.05.2019

03/05/2019 15:56

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
03/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 974,14 -4,36 -0,45% 3.309,69      
VN30   895,42 1,55 0,17% 1.855,73      
VNMIDCAP 972,02 -2,97 -0,30% 820,45      
VNSMALLCAP 819,84 -3,91 -0,47% 250,06      
VN100   869,97 -0,20 -0,02% 2.676,18      
VNALLSHARE 868,96 -0,32 -0,04% 2.926,25      
VNCOND 1.030,26 -3,53 -0,34% 158,30      
VNCONS 873,21 3,01 0,35% 277,77      
VNENE   589,71 -5,26 -0,88% 47,99      
VNFIN   712,09 4,30 0,61% 498,96      
VNHEAL 1.177,21 -11,02 -0,93% 2,67      
VNIND   588,58 -0,12 -0,02% 797,49      
VNIT   885,37 3,18 0,36% 60,88      
VNMAT 1.004,27 1,20 0,12% 328,74      
VNREAL 1.333,06 -10,24 -0,76% 682,58      
VNUTI   884,93 -4,50 -0,51% 60,56      
VNXALLSHARE 1.349,86 -1,61 -0,12% 3.154,67      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
127.740.220 2.735      
Thỏa thuận
Put though
20.825.639 575      
Tổng
Total
148.565.859 3.310      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 9.660.830 TDW 6,96% CDC -6,99%    
2 STB 8.683.660 MDG 6,96% HTL -6,99%    
3 VHG 8.050.540 L10 6,94% SJS -6,98%    
4 GEX 6.417.342 LAF 6,89% HVG -6,94%    
5 FLC 6.216.380 OGC 6,76% PPI -6,93%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.140.640 6,83% 9.128.880 6,14% 1.011.760    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
459 13,86% 401 12,13% 57    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 6.331.140 VRE 231 STB 599.210    
2 VHM 2.033.550 VHM 184 VCB 493.820    
3 HPG 1.740.970 HPG 59 VHM 229.010    
4 STB 780.010 VIC 52 MSN 205.090    
5 VCB 627.240 MSN 49 GEX 142.400    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VSH VSH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/05/2019 tại khách sạn Quy Nhơn, số 8-10 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình ĐỊnh.
2 BRC BRC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 27/05/2019.
3 CLG CLG bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 03/05/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm.
4 VPI VPI giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 10/05/2019 đến ngày 10/06/2019.