HOSE: Loại ACM khỏi chỉ số VNX AllShare

06/05/2019 17:08

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu ACM thuộc chỉ số VNX Allshare như sau:

–     Cổ phiếu bị loại bỏ: ACM (CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường).

–     Lý do: CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 337/TB-SGDHN của SGDCK Hà Nội.

–     Ngày hiệu lực: 07/05/2019.

–     Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

96,84%