Điểm tin giao dịch 06.05.2019

06/05/2019 15:35

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
06/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 957,97 -16,17 -1,66% 3.273,04      
VN30   878,80 -16,62 -1,86% 1.669,71      
VNMIDCAP 955,05 -16,97 -1,75% 878,87      
VNSMALLCAP 813,21 -6,63 -0,81% 308,21      
VN100   854,78 -15,19 -1,75% 2.548,58      
VNALLSHARE 854,27 -14,69 -1,69% 2.856,80      
VNCOND 1.016,09 -14,17 -1,38% 248,91      
VNCONS 860,06 -13,15 -1,51% 366,18      
VNENE   572,82 -16,89 -2,86% 57,23      
VNFIN   696,21 -15,88 -2,23% 501,68      
VNHEAL 1.181,06 3,85 0,33% 2,87      
VNIND   581,15 -7,43 -1,26% 663,06      
VNIT   864,53 -20,84 -2,35% 78,55      
VNMAT 983,84 -20,43 -2,03% 326,26      
VNREAL 1.315,20 -17,86 -1,34% 507,76      
VNUTI   861,27 -23,66 -2,67% 91,01      
VNXALLSHARE 1.327,58 -22,28 -1,65% 3.568,90      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
133.510.960 2.779      
Thỏa thuận
Put though
22.141.392 494      
Tổng
Total
155.652.352 3.273      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 9.600.550 L10 6,97% BRC -10,82%    
2 FLC 8.669.660 VNL 6,97% FDC -6,99%    
3 TCB 5.483.780 AGM 6,82% ICF -6,93%    
4 SCR 5.413.740 HOT 6,77% KDC -6,91%    
5 SBT 4.579.885 VMD 6,70% PTC -6,87%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
7.199.890 4,63% 5.579.440 3,58% 1.620.450    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
342 10,45% 264 8,07% 78    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.249.120 SAB 101 HPG 1.219.940    
2 VRE 1.463.640 VHM 94 HSG 529.490    
3 DXG 1.195.450 HPG 75 PLX 380.040    
4 VHM 1.059.310 VRE 52 PVD 358.510    
5 SSI 888.630 VNM 35 VRE 294.240    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TTF TTF bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 06/05/2019 do kết quả kinh doanh năm 2019 tiếp tục phát sinh âm.
2 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/05/2019.