HOSE: Cập nhật thông tin Bộ chỉ số HOSE-Index đến 06/05/2019

06/05/2019 11:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật danh mục cổ phiếu thành phần, khối lượng lưu hành tính chỉ số và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index để chính thức áp dụng từ ngày 06/05/2019 đến 02/08/2019, chi tiết như sau:

Stt

CK

Sở giao dịch

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

Thay đổi thành phần

Giới hạn tỷ trọng vốn hóa

Chỉ số

Giới hạn tỷ trọng vốn hóa

1

TTF

HOSE

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành

 

Loại khỏi VNSmall, VNAllshare và chỉ số ngành VNConsumer Disc (VNAllshare Hàng tiêu dùng) do bị kiểm soát

 

 

2

VIC

HOSE

Tập Đoàn Vingroup – CTCP

 

 

VNAllshare

90.11%

3

VNM

HOSE

CTCP Sữa Việt Nam

 

 

VNAllshare

85.10%

4

ASM

HOSE

CTCP Tập Đoàn Sao Mai

 258,867,849

 

 

 

5

DGW

HOSE

CTCP Thế Giới Số

   41,800,278

 

 

 

6

HSG

HOSE

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen

 423,311,710

 

 

 

7

NBB

HOSE

CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy

   93,321,256

 

 

 

8

PAN

HOSE

CTCP Tập Đoàn PAN

 170,042,141

 

 

 

9

PDR

HOSE

CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

 327,658,479

 

 

 

10

PTB

HOSE

CTCP  Phú Tài

   47,299,441

 

 

 

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 16/04/2019 không thay đổi.