HOSE: Cập nhật thông tin Bộ chỉ số VNX-Index đến 06/05/2019

06/05/2019 11:02

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cập nhật danh mục cổ phiếu thành phần, khối lượng lưu hành tính chỉ số và giới hạn tỷ trọng vốn hóa đến 06/05/2019 của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số VNX-Index kỳ đổi rổ tháng 4/2019 như sau:

Stt

CK

Sở giao dịch

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

Thay đổi thành phần

Giới hạn tỷ trọng vốn hóa

Chỉ số

Giới hạn tỷ trọng vốn hóa

1

TTF

HOSE

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành

 

Loại khỏi VNX Allshare do bị kiểm soát

 

 

2

VNM

HOSE

CTCP Sữa Việt Nam

 

 

VNX Allshare

97.05%

3

ASM

HOSE

CTCP Tập Đoàn Sao Mai

258,867,849

 

 

 

4

DGW

HOSE

CTCP Thế Giới Số

41,800,278

 

 

 

5

DHT

HNX

CTCP Dược phẩm Hà Tây

  20,729,249

 

 

 

6

HSG

HOSE

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen

423,311,710

 

 

 

7

MST

HNX

CTCP Xây dựng 1.1.6.8

      35,519,986

 

 

 

8

NBB

HOSE

CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy

  93,321,256

 

 

 

9

PAN

HOSE

CTCP Tập Đoàn PAN

170,042,141

 

 

 

10

PDR

HOSE

CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

327,658,479

 

 

 

11

PTB

HOSE

CTCP  Phú Tài

 47,299,441

 

 

 

12

SIC

HNX

CTCP ANI

23,999,389

 

 

 

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 16/04/2019 không thay đổi.