Điểm tin giao dịch 07.05.2019

07/05/2019 15:52

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
07/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 957,56 -0,41 -0,04% 3.355,03      
VN30   877,02 -1,78 -0,20% 1.988,87      
VNMIDCAP 957,18 2,13 0,22% 723,08      
VNSMALLCAP 814,28 1,07 0,13% 250,03      
VN100   853,56 -1,22 -0,14% 2.711,95      
VNALLSHARE 853,22 -1,05 -0,12% 2.961,98      
VNCOND 1.018,45 2,36 0,23% 136,50      
VNCONS 864,66 4,60 0,53% 408,71      
VNENE   586,57 13,75 2,40% 71,45      
VNFIN   690,59 -5,62 -0,81% 509,50      
VNHEAL 1.171,49 -9,57 -0,81% 5,55      
VNIND   580,16 -0,99 -0,17% 785,72      
VNIT   880,25 15,72 1,82% 181,45      
VNMAT 986,36 2,52 0,26% 232,76      
VNREAL 1.310,09 -5,11 -0,39% 532,71      
VNUTI   864,96 3,69 0,43% 73,63      
VNXALLSHARE 1.326,95 -0,63 -0,05% 3.637,10      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
121.330.080 2.420      
Thỏa thuận
Put though
24.010.172 935      
Tổng
Total
145.340.252 3.355      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 12.350.440 PTC 6,76% FTS -10,18%    
2 FLC 7.055.010 HOT 6,65% ST8 -7,03%    
3 HVG 6.616.500 DLG 6,57% DXV -6,98%    
4 STB 4.092.060 SMA 6,33% NAV -6,96%    
5 HQC 3.767.920 TCO 6,16% RIC -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.531.640 11,37% 20.425.740 14,05% -3.894.100    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
729 21,73% 884 26,36% -155    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 FLC 3.562.990 MSN 281 STB 1.664.570    
2 VRE 3.340.720 VNM 147 FPT 1.502.930    
3 MSN 3.196.220 VHM 140 HSG 501.130    
4 STB 2.220.650 VJC 118 HHS 493.420    
5 HPG 2.219.460 VRE 118 HQC 492.020    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HVN HVN (TCT Hàng không Việt Nam- CTCP) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 07/05/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 1.418.290.847 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 40.600 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/04/2019.
2 HLG HLG bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 07/05/2019 do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2018.
3 ST8 ST8 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 28/05/2019.
4 FPT FPT nhận quyết định niêm yết bổ sung 3.067.200 cp (phát hành cho nhân viên có thành tích trong năm 2018) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/05/2019.
5 VNG VNG nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.513.480 cp (phát hành để hoán đổi do sáp nhập) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/05/2019.
6 FTS FTS giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 10/06/2019; và trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (số lượng dự kiến: 10.931.368 cp).