Điểm tin giao dịch 08.05.2019

08/05/2019 16:02

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 951,22 -6,34 -0,66% 3.271,22      
VN30   872,78 -4,24 -0,48% 1.732,32      
VNMIDCAP 952,22 -4,96 -0,52% 721,55      
VNSMALLCAP 814,13 -0,15 -0,02% 309,05      
VN100   848,65 -4,91 -0,58% 2.453,88      
VNALLSHARE 848,52 -4,70 -0,55% 2.762,93      
VNCOND 1.014,23 -4,22 -0,41% 146,12      
VNCONS 858,34 -6,32 -0,73% 334,29      
VNENE   596,86 10,29 1,75% 142,38      
VNFIN   688,54 -2,05 -0,30% 535,20      
VNHEAL 1.160,88 -10,61 -0,91% 12,48      
VNIND   578,04 -2,12 -0,37% 671,70      
VNIT   879,06 -1,19 -0,14% 82,78      
VNMAT 977,89 -8,47 -0,86% 218,66      
VNREAL 1.299,31 -10,78 -0,82% 526,20      
VNUTI   868,68 3,72 0,43% 79,42      
VNXALLSHARE 1.320,32 -6,63 -0,50% 3.251,81      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
118.717.980 2.462      
Thỏa thuận
Put though
24.579.861 810      
Tổng
Total
143.297.841 3.271      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 10.877.200 VPK 6,87% DPG -32,29%    
2 HQC 9.013.700 KMR 6,84% UDC -7,00%    
3 PVD 6.918.830 CLG 6,67% D2D -6,97%    
4 FLC 5.169.050 ITD 6,61% LAF -6,97%    
5 STB 4.254.250 DXV 6,56% TDW -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
12.974.180 9,05% 16.881.230 11,78% -3.907.050    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
556 16,99% 644 19,69% -88    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 MBB 2.145.570 MSN 175 STB 583.980    
2 MSN 2.001.810 VHM 121 HSG 485.780    
3 ITC 2.000.000 VNM 95 MSN 411.190    
4 VRE 1.961.030 SAB 72 PVD 167.440    
5 VPB 1.619.260 VRE 69 VRE 151.550    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DGW DGW niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 cp (phát hành cho người lao động) tại HOSE ngày 08/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/04/2019.
2 TTF TTF được giao dịch trở lại dưới diện bị kiểm soát kể từ ngày 08/05/2019.
3 DPG DPG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 29/05/2019; và phát hành cổ phiếu tăng vốn với tỷ lệ 50% (số lượng dự kiến: 14.999.981 cp).