Điểm tin giao dịch 09.05.2019

09/05/2019 15:55

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
09/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 947,01 -4,21 -0,44% 6.227,59      
VN30   871,50 -1,28 -0,15% 4.845,47      
VNMIDCAP 952,14 -0,08 -0,01% 751,60      
VNSMALLCAP 810,20 -3,93 -0,48% 232,87      
VN100   847,31 -1,34 -0,16% 5.597,07      
VNALLSHARE 847,09 -1,43 -0,17% 5.829,94      
VNCOND 1.015,45 1,22 0,12% 222,55      
VNCONS 859,21 0,87 0,10% 267,86      
VNENE   594,83 -2,03 -0,34% 89,35      
VNFIN   689,44 0,90 0,13% 761,41      
VNHEAL 1.172,59 11,71 1,01% 7,50      
VNIND   576,85 -1,19 -0,21% 593,15      
VNIT   860,83 -18,23 -2,07% 55,71      
VNMAT 971,28 -6,61 -0,68% 180,62      
VNREAL 1.295,81 -3,50 -0,27% 3.573,99      
VNUTI   858,92 -9,76 -1,12% 66,93      
VNXALLSHARE 1.317,43 -2,89 -0,22% 6.212,67      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
114.863.670 2.389      
Thỏa thuận
Put though
66.533.862 3.839      
Tổng
Total
181.397.532 6.228      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VHM 36.916.682 PNC 6,88% LDG -18,58%    
2 TCB 11.330.990 LAF 6,84% SVT -6,89%    
3 ROS 10.656.350 MCP 6,83% ABT -6,74%    
4 LDG 10.470.920 RIC 6,79% FDC -6,67%    
5 STB 6.642.650 VPK 6,73% TEG -6,62%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
57.594.752 31,75% 59.858.872 33,00% -2.264.120    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
3.810 61,17% 3.906 62,71% -96    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VHM 72.831.204 VHM 6.155 HSG 410.450    
2 TCB 20.000.000 TCB 491 VRE 184.320    
3 DXG 2.286.330 SAB 171 BVH 136.760    
4 POW 2.175.380 MSN 92 PLX 124.710    
5 VPB 1.579.520 VCB 89 PPC 120.410    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 ASM ASM niêm yết và giao dịch bổ sung 16.933.996 cp (ESOP) tại HOSE ngày 09/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/04/2019.
2 HT1 HT1 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/05/2019 TPHCM.
3 VHM VHM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ 25/05/2019 tại TTHN Almaz, đường Hoa Lan, KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.
4 LDG LDG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (số lượng dự kiến: 47.637.978 cp).
5 CIG CIG bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 09/05/2019 do chậm CBTT về BCTC năm 2018.
6 VIC11724 VIC11724 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 23/05/2019.