Điểm tin giao dịch 10.05.2019

10/05/2019 15:33

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 952,55 5,54 0,58% 2.892,94      
VN30   876,45 4,95 0,57% 1.423,84      
VNMIDCAP 959,62 7,48 0,79% 780,67      
VNSMALLCAP 812,94 2,74 0,34% 216,56      
VN100   852,03 4,72 0,56% 2.204,50      
VNALLSHARE 851,76 4,67 0,55% 2.421,06      
VNCOND 1.022,82 7,37 0,73% 145,70      
VNCONS 867,22 8,01 0,93% 278,47      
VNENE   606,59 11,76 1,98% 138,36      
VNFIN   696,71 7,27 1,05% 413,14      
VNHEAL 1.176,66 4,07 0,35% 6,35      
VNIND   577,50 0,65 0,11% 640,44      
VNIT   868,01 7,18 0,83% 86,18      
VNMAT 973,15 1,87 0,19% 225,03      
VNREAL 1.296,66 0,85 0,07% 420,44      
VNUTI   863,63 4,71 0,55% 56,18      
VNXALLSHARE 1.324,97 7,54 0,57% 3.010,17      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
114.647.770 2.317      
Thỏa thuận
Put though
16.385.562 576      
Tổng
Total
131.033.332 2.893      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 10.615.080 RIC 6,99% TIE -6,97%    
2 PVD 6.464.550 VFG 6,93% HVX -6,91%    
3 HQC 5.347.310 LM8 6,90% PTL -6,91%    
4 HSG 4.738.760 VPK 6,85% EMC -6,88%    
5 AAA 4.238.150 SRC 6,81% MCG -6,79%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
7.940.000 6,06% 14.103.543 10,76% -6.163.543    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
336 11,61% 555 19,19% -219    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPX 4.605.003 HPX 120 HSG 450.100    
2 VRE 1.713.590 MSN 118 PVT 227.000    
3 DXG 1.643.000 VHM 90 IDI 117.900    
4 POW 1.498.070 SAB 86 DRC 92.400    
5 MSN 1.346.530 VRE 60 PHR 79.970    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 ICF ICF hủy niêm yết 12.807.000 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 13/05/2019, ngày GD cuối cùng: 10/05/2019.
2 NAF NAF giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 5 và tháng 6.