Điểm tin giao dịch 16.05.2019

16/05/2019 15:43

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 975,69 0,05 0,01% 3.851,58      
VN30   891,93 -1,29 -0,14% 1.923,94      
VNMIDCAP 981,84 0,85 0,09% 1.157,58      
VNSMALLCAP 816,79 -2,74 -0,33% 303,32      
VN100   870,57 0,50 0,06% 3.081,52      
VNALLSHARE 869,91 0,47 0,05% 3.384,84      
VNCOND 1.041,70 -3,57 -0,34% 280,03      
VNCONS 890,88 -0,69 -0,08% 608,96      
VNENE   616,32 -3,59 -0,58% 83,38      
VNFIN   707,81 -2,31 -0,33% 483,01      
VNHEAL 1.157,63 -0,43 -0,04% 4,05      
VNIND   589,01 -0,45 -0,08% 688,04      
VNIT   880,68 -12,61 -1,41% 163,34      
VNMAT 964,72 -1,93 -0,20% 276,67      
VNREAL 1.340,67 11,86 0,89% 736,44      
VNUTI   879,22 -3,11 -0,35% 51,95      
VNXALLSHARE 1.351,83 0,46 0,03% 3.937,50      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
129.973.620 2.827      
Thỏa thuận
Put though
40.243.387 1.024      
Tổng
Total
170.217.007 3.852      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HNG 18.341.070 OPC 6,99% HOT -6,97%    
2 ROS 10.656.110 SRC 6,94% LM8 -6,90%    
3 FLC 8.741.680 BTT 6,89% LGC -6,89%    
4 TCB 5.650.490 MCP 6,84% AGF -6,86%    
5 HQC 4.475.910 VNL 6,80% PNC -6,85%