Điểm tin giao dịch 16.05.2019

16/05/2019 15:43

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 975,69 0,05 0,01% 3.851,58      
VN30   891,93 -1,29 -0,14% 1.923,94      
VNMIDCAP 981,84 0,85 0,09% 1.157,58      
VNSMALLCAP 816,79 -2,74 -0,33% 303,32      
VN100   870,57 0,50 0,06% 3.081,52      
VNALLSHARE 869,91 0,47 0,05% 3.384,84      
VNCOND 1.041,70 -3,57 -0,34% 280,03      
VNCONS 890,88 -0,69 -0,08% 608,96      
VNENE   616,32 -3,59 -0,58% 83,38      
VNFIN   707,81 -2,31 -0,33% 483,01      
VNHEAL 1.157,63 -0,43 -0,04% 4,05      
VNIND   589,01 -0,45 -0,08% 688,04      
VNIT   880,68 -12,61 -1,41% 163,34      
VNMAT 964,72 -1,93 -0,20% 276,67      
VNREAL 1.340,67 11,86 0,89% 736,44      
VNUTI   879,22 -3,11 -0,35% 51,95      
VNXALLSHARE 1.351,83 0,46 0,03% 3.937,50      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
129.973.620 2.827      
Thỏa thuận
Put though
40.243.387 1.024      
Tổng
Total
170.217.007 3.852      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HNG 18.341.070 OPC 6,99% HOT -6,97%    
2 ROS 10.656.110 SRC 6,94% LM8 -6,90%    
3 FLC 8.741.680 BTT 6,89% LGC -6,89%    
4 TCB 5.650.490 MCP 6,84% AGF -6,86%    
5 HQC 4.475.910 VNL 6,80% PNC -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.056.218 8,26% 19.140.870 11,24% -5.084.652    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
562 14,60% 765 19,86% -202    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 7.021.500 VRE 205 HSG 455.500    
2 VRE 5.537.430 TCB 180 MSH 208.500    
3 FPT 2.009.200 FPT 108 BVH 171.630    
4 POW 1.751.600 VNM 108 PTB 127.800    
5 KBC 1.048.780 VHM 84 HT1 125.480    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VCI VCI giao dịch không hưởng quyền – Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%, ngày thanh toán: 03/06/2019.
2 VDS VDS giao dịch không hưởng quyền – Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%, ngày thanh toán: 27/05/2019.
3 DIC DIC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
4 SBA SBA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 27/05/2019.
5 HSG HSG nhận quyết định niêm yết bổ sung 38.479.161 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/05/2019.