Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông

13/05/2019 13:48

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông
  2. Địa chỉ: Số 58, đường Quang Trung, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 14.475.540.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 472.921 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                    Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 50.000 cổ phần

                    Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 50.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/05/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 16/05/2019