Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đăk Nông

16/05/2019 16:49

Ngày đấu giá: 16/05/2019
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 472.921 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 50.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 50.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 40.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 10.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 11.500 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 11.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 11.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 11.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 11.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 50.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 575.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/05/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/05/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 23/05/2019